Cjenik usluga

Usluga  Cijena Cijena u kn prema tečaju 7,53450
Fotografiranje nekretnine 250,00 € 1.885,88 kn
Izrada tlocrta nekretnine 100,00 € 754,35 kn
Oglašavanje nekretnine putem naših kanala 150,00 € 1.131,53 kn
Radni sat agenta 50,00 € 377,18 kn
Provjera dokumentacije nekretnine  Sukladno odvjetničkoj tarifi -
Izrada kupoprodajne dokumentacije  Sukladno odvjetničkoj tarifi -

*Napomena: “Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat čl. 90. st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br.73/13)”
*Cjenik je važeći od 19.09.2023. godine